Jota blagajna

Napaka je prava stvar. O tem razmišljajo tudi zakonodajalci, saj so davkoplačevalcem omogočili, da popravijo napačno izdane prodajne dokumente in deklaracije, ne da bi bilo treba povzročiti velike posledice. Ta možnost še vedno obstaja pri registraciji prodaje na davčnem znesku. Kakšen je popravek davčnega zneska?

Hairise Spray

Pri poslih za delo fizičnih oseb, ki ne vodijo posla in pavšalnih kmetov, je treba vsako pogodbo zabeležiti na blagajni in ji izdati potrdilo. Prihodki so izraženi v KPiR na podlagi rednih poročil. Napake, ki nastanejo pri izdaji fiskalnih prejemkov, se navadno nanašajo na: znesek davka na blago in storitve, datum ali znesek prodaje, število blaga ali storitev. Govori se tudi, da se zvitki za davčno valuto, na kateri so natisnjeni prejemki, razrežejo na glavni blagajni in napačno natisnejo dokazilo o nakupu. Pri prijavi prodaje na zelo neumni znesek in odveč ne traja, da transakcije, zapisane na finančnem znesku, ni mogoče umakniti ali izboljšati s funkcijami, uporabnimi v trenutnem orodju. Za marca 2013 ni bilo znano, kateri ukrep naj se sprejme v primeru napake na fiskalnem računu. Pri izvajanju so bili razviti določeni mehanizmi, katerih uporabo so podpirali uradi, vendar so bile te dejavnosti neuradne narave. S 1. aprilom 2013 smo v uredbi o blagajnah našli določbe, ki določajo to vprašanje. Od aprila 2013 morajo zavezanci za registracijo prodaje pri blagajni voditi dve evidenci - evidenco povratkov in pritožb ter evidenco očitnih napak. Predpisi ne določajo, kako morajo izgledati, opisati in podatke, ki jih je treba najti v njih. Obe sta prilagojeni tako, da popravita prodajo, evidentirano v blagajni, druga pa se bo združila v primeru zgoraj navedenega napake. V smislu preklica prejema je potrebno izdelati ustrezen vpis v register napak, ki vključuje: bruto vrednost in davek na napačno registrirano prodajo, kratek opis motivacije in kakovosti napake skupaj z izvirnikom potrdila.