Kolesarski prevoznik

Drivelan UltraDrivelan Ultra Učinkovit način za ponovno pridobitev moškosti in popolno zadovoljstvo ženske

Kolesarjenje je specifièno prevozno sredstvo, ki kljub vsemu zahteva veliko truda in kuri veliko kalorij, zato je primerna prehrana koles. To je enako odlièen naèin za ¾enske, ki ¾elijo izgubiti nekaj nepotrebnih kilogramov. Toda ljudje, ki nameravajo kolo obravnavati le kot naèin prevoza ali hobi, bi morali posebno pozornost posvetiti jedilniku, tako da jih kolesarski izleti ne izèrpajo preveè. V nadaljevanju bomo opisali nekaj nasvetov, ki naj bi vodili ljudi, ki vozijo velike razdalje na kolesu. Tu je kolesarska prehrana za tiste, ki radi vozijo s kolesom:

Zajtrk.Ni smiselno reèi, da je zajtrk najpomembnej¹i obrok èez dan. Vkljuèuje nalogo, da nam priskrbi moè do konca dneva in druge obroke, vendar se ta energija dopolnjuje. Odlièen pristop bo med drugim muesli z dodatkom banan in rozin ali juhe s rezanci (al dente.Prigrizek.Pri izbiri kolesa je dobro poskrbeti za dober prigrizek, ki nam bo dala velikost in zadovoljila nenadno lakoto. Prvi element bi morali biti preprosti ogljikovi hidrati, zato pohvalijo u¾ivanje zrelih banan ali sendvièev z marmelado in medom. Ko gre za zelenjavo, je edini pristop paradi¾nik in rdeèa paprika.Veèerja.Po te¾ki vo¾nji imamo moène lakote. Vendar ne smete pretiravati s hrano takoj po telesni vadbi. ®e po prihodu iz kolesarskega izleta potrebujete samo pomaranèni sok ali ¾itno palico (kot dokaz Corne. Sreèamo se na veliko veèerjo kasneje, ko poèivamo po vadbi.Hidracijo.Predvsem pa ne smete pozabiti na podobno hidracijo telesa. Najpomembnej¹a stvar je piti pravo kolièino tekoèine pred odhodom na kolo. Najbolj popolna re¹itev bo nedvomno voda, primerna energijska pijaèa za ¹portnike. Prav tako morate misliti, da mo¹ki ¾eli pribli¾no 2 litra vode na dan (odvisno od spola in telesne te¾e, uèinki morebitne dehidracije, zlasti v fiziènih pogojih, pa bodo takoj zmanj¹ali na¹o uspe¹nost, poèutili bomo nezadostno in energijsko prikraj¹ani.

Kolesarska prehrana, ki vsebuje programe, ki sem jih predstavila, ni prava zamenjava za obièajne obroke, ravno nasprotno. Vendar se ne smejo prena¹ati! In za ¾enske, ki se zanimajo za izbiro najustreznej¹e kolesarske prehrane, priporoèamo sreèanje z dietetikom, ki nam bo izbral vrsto obrokov tako, da bo za nas najprimernej¹a in ne za povpreèno osebo.