Lasje 52 cm

Moj bratranec je zelo v¹eè igrati z lasmi, lahko si kapi pore, medtem ko jih èesanje. Tako je vpletena, da lahko, da bi celota izgledala lepa, petkrat razporedi eno pletenico, navsezadnje, tako da ji prilepi pripomoèke za lase ali vstavi sponke za lase. Obo¾uje ¹olske igre in jih ustvarja. Njena nova vloga kot Princess Scream je bila ¹e bolj zabavna in zahtevala popolno prièesko in obleko. Ob stiku je moja mama pletila majhne pletenice s trakovi v njih. Potem je tisto lepo dekle reklo ne, ne, in spet ne. Izgledala bom lep¹e v upravljanih laseh… zaèelo se je. 45 minut snemanja med vo¾njo. Izgledala je lepo kot pomembna princesa. Ko pa so se gostje s princesami hitro spremenili. Èe ne ¾elimo zadnjega, je bilo pribli¾no dve uri od zaèetka predstave. Nenadoma ... popolnoma spremenila vizijo, in v njenem jeziku je zvenelo nekaj nièesar, kot "nieeee, mi ni v¹eè, saj se ne spomnim princese, ki je njena podrejena". Izposodila si je novo frizuro, oblekla lase v bistvo napolnjene koke. Ker smo seveda, kot smo ¾e povedali, zdaj spoznamo njene lase, ko je ¹la zelo gladko. Tudi njena mati je bila z moje strani nekaj trenutkov.

Magneto 500

Priporoèam bubu-shranjevalne sponke za lase