Pavsalni kmet in jama

Obveznost vodenja evidenc preko elektronske naprave v obliki blagajne v letu dva tisoč sedemnajst bo veljala za vse podjetnike, ki opravljajo poslovne dejavnosti in ponujajo svoje storitve subjektom brez registrirane finančne dejavnosti tudi za kmete s pavšalno stopnjo. Spremembe fiskalnih zneskov se organizirajo postopoma.

https://e-rn24.eu/si/

V dva tisoč petnajstih letih je zakonodajalec zaradi gospodarskih subjektov odpravil oprostitev obveznosti vodenja elektronskih evidenc subjektov, med katerimi je ugotovil grobe kršitve določb. Te kršitve so bile posledica zmanjšanja dejanskega prometa naslova kampanje, tako da se je uvrstil v obseg dvajset tisoč prihodkov, katerih uspeh ni bil dolžan voditi evidenco o sreči in storitvah z uporabo blagajne posnetka in prek nje izdajati potrdila. Po navedbah ministrstva za finance so bile panoge, ki so najpogosteje priznale ta standard prekrškov, avtomobilske delavnice, postaje za diagnostiko vozil, zdravniki, zobozdravniki, frizerji in menze, ki se izvajajo na ozemlju izobraževalnih ustanov in jih upravljajo na teh položajih. Zakonodajalec tudi trdi, da bo beleženje prihodka od vseh poslovnih subjektov, ki ponujajo storitve za delo potrošnikov brez registrirane finančne dejavnosti, in za kmete s pavšalnimi cenami resnično korak v smeri večje preglednosti in konkurenčnosti pri odtujitvi, poleg tega pa bo omogočilo srečnejšo in lažjo uveljavitev njihovih pravic pred potrošniškim sodiščem. Skupaj z izjemo četrtega odloka je bilo treba 1. januarja 2000 hitro namestiti blagajne, ki zagotavljajo storitve menjave pnevmatik, vprašanja in tehnične preglede ter davčne svetovalce, frizerje in kozmetologe. V različnih primerih imajo podjetniki, ki niso zajeti v posebnih predpisih, čas, ki je enak dva meseca od prekoračitve omejitve dvajset tisoč dobrin za namestitev blagajne.