Podjetje za oblikovanje vrta

Silonal - TunereformSilonal - Tunereform. Tablete za izboljšanje sluha

Prodaja, prikazana na fiskalnem znesku, bi morali prikazati davkoplaèevalci, ki prodajajo blago posameznikom brez finanènih kampanj tudi kmetje, ki se poravnajo na pav¹alni osnovi. Primeri nebele¾enja prodaje so povezani s sankcijami, o katerih odloèa poseben zakon. Davkoplaèevalci pogosto uporabljajo pripravljenost, da ne opravljajo dol¾nosti, ki jim pripadajo, in samo dokazujejo pogosto neuspeh, ker nadzorujejo primere prekoraèitve meje prometa, ki omogoèajo registracijo prodaje z uporabo blagajn, in tudi primere, v katerih so predstavljeni novi pravni akti, za katere pravijo subjekti morajo voditi evidence.

Obveznost vodenja evidenc s pozornostjo opa¾enih sredstev ni iluzija, saj je predstavljena z uvedbo sankcij proti subjektom, ki izhajajo iz doloèb Zakona o davku na izdelke in pomoè. Z drugimi besedami, neupo¹tevanje zakonskih doloèb, ki doloèajo, da se z evidencami vodi evidenca z blagajnami elzab mera, je povezano z velikimi sankcijami, zato ni vredno tvegati. Na ¾alost se tega ne zaveda vsak vlagatelj in ne pozna zakona.

V skladu s èl. 111 par. 2 o davku na izdelke in pomoè, lahko vodja davènega urada ali davènega nadzornega organa zaraèuna strogo kazen v vi¹ini 30% davka, ki je bil zaraèunan pri nakupu izdelkov ali storitev. Pri uspehu fiziènih oseb, ker ne vodijo evidenc, je taka oseba odgovorna za davèni prekr¹ek ali za kaznivo dejanje. Zato ne posku¹ajte prevarati oblasti v sodobnih zadevah in predvsem se morate posvetovati z raèunovodjo ali odvetnikom, ki bi poskrbel, da podjetnik upo¹teva zakonske doloèbe.

Na temo prodaje, evidentirane z blagajnami, je treba opozoriti, da ima davèna obveznost samo in samo pomanjkljivosti, ki so vsebovale zaseg v obdobju od 1. decembra 2008, torej od dneva pridobitve v pravni osebi v doloèbe zakona. Tukaj za uspeh v primeru napake, organi pregona ne bodo zainteresirani za pravno, finanèno in kazensko odgovornost, kot je obdobje pred 1. decembrom 2008. ¹teje v predpisani sezoni, zato je to ustavitev zakonskih dejavnosti.