Poravnava blagajne v izjavi za ddv za leto 2015

Železnice so v resoluciji o DDV, ki deluje od 1. januarja 2015, postale davčne blagajne nepogrešljiv element, ki je platforma za poravnavo poslovanja. Vendar tega ne sme imeti vsaka oseba, ki vodi poslovno kampanjo.

Snore Terminator

Izjeme od obveznosti razpolaganja z gotovinoRegistrske blagajne niso obvezne za uspeh oseb, katerih letni promet ne presega 20.000 PLN, medtem ko obveznost imeti blagajno velja samo za podjetja, ki prodajajo finančnim osebam in kmetom. Hkrati morajo podjetja, ki imajo namen poravnati račune z uporabo blagajne, evidentirati vsako transakcijo, ki so jo pridobile po nakupu blagajne. Družbe, ki so v letu presegle nakupe v višini 20.000 PLN, bi morale začeti beležiti dohodek z blagajno po 2 mesecih od dneva, ko so presegle omenjeno mejo. Poleg tega blagajn ni treba imeti v lasti podjetij, ki opravljajo izobraževalne, finančne, zavarovalniške in telekomunikacijske storitve.Popust za nakup gotovineNakup gotovine je strošek nekaj sto zlot, vendar lahko podjetnik, ki kupi blagajno, ustvari preboj do 90% nabavne vrednosti, pri čemer vrednost odbitka ne presega 700 PLN. Za zmago od takšnega odbitka mora podjetnik, ki je kupil blagajno, pred njegovo uporabo podati pisno izjavo o uporabi blagajne lastnemu davčnemu uradu z natančno navedbo kraja uporabe blagajne z dejstvom nakupa blagajne in potrdilom o izpolnjevanju zahtev za zapisovalno opremo v skladu z z zakonom o DDV. Vendar se popust, odobren za nakup blagajne, lahko izgubi, če blagajne ne servisirate. Skupaj z zakonom naj bi naprave za snemanje prodaje servisirale vsaj enkrat na 25 mesecev na profesionalnih spletnih straneh.Imeti blagajno je edinstveno povezano z obveznostjo hranjenja kopij izdanih prejemkov (za dve leti ter dnevnih, tedenskih in mesečnih poročil (za 5 let od konca obračunskega leta, v katerem so bili razdeljeni. Seveda ima namen imetnik blagajne kupcem izročiti originalne prejemke.