Posoda za hrano za zajce

Embala¾a se uporablja predvsem za shranjevanje hrane in za njeno okrepitev pred poslab¹anjem.To je njihova moè, kot so vreèke za vakuumsko pakiranje ali posebne posode.

Vreèe so namenjene varilcem, ki omogoèajo, da je shranjena hrana, dolgo èasa, da ostane sve¾a, in njen rok trajanja veliko dlje. Poleg tega je tak¹na embala¾a odporna na razpoke in veliko tesnosti. Predstavljeni so z zdravimi sredstvi, ki ne spreminjajo okusa ali lastnosti shranjenih ¾ivil. Med vakuumsko embala¾o lahko spoznate vreèke za enkratno uporabo in veènamenske vreèke.V poslovnih in ¾ivilskih trgovinah se pogosto dobijo enkratne embala¾e razliènih debelin, v katerih se hranijo predmeti, kot so sir, prekajeno meso, klobase in predvsem ribe in telo. Uporaba takih vreèk je dodatna, samo èe imate stroj za vakuumsko pakiranje, ki sesa zrak in tesni ¹ive. Celoten postopek je videti takole: iz zvitka je treba loèiti del vreèke v normalni velikosti za doloèen izdelek, ki se zbere na eni strani, obleèi hrano v njej, nato pa se zbere druga stran. Tak¹ne odprave se ne proizvajajo samo za potrebe ¾ivilske industrije, ampak tudi za gospodinjstva.Embala¾a za veèkratno uporabo, za razliko od ploèevink za enkratno uporabo, ki jih ni mogoèe ponovno uporabiti, se lahko uporabi do petdesetkrat. To je posledica uporabe posebne zraène èrpalke. Tak¹ne vreèke so priljubljene predvsem v gospodinjstvih, uporabljajo pa se za shranjevanje razliènih vrst ¾ivilskih proizvodov, v hladilnike, zamrzovalnike, lahko pa jih dodate tudi v peko. Prav tako vam dajejo mo¾nost, da prihranite èas pri pripravi hrane, saj skraj¹ajo postopek mariniranja izdelkov veèkrat, na primer, v taki vreèki je marinirana, kar omogoèa hitro peko po pribli¾no dvajsetih minutah.Vakuumska embala¾a bo popolnoma za¹èitila ¾ivila, èe boste upo¹tevali doloèena pravila. V posamièni embala¾i shranite majhno kolièino hrane, pred dajanjem hrane si umijte roke ali pa si oblecite rokavice za enkratno uporabo. To bo prepreèilo vstop bakterij v embala¾o.