Razvoj noseenosti v prvih tednih

Za otroka so najpomembnej¹e prve faze. To je zato, ker se poveèujejo vse organe in ¾ivljenjske vrednote, v naslednjih mesecih stanja drugaène ¾enske pa otrok praktièno raste. Ni èudno, da zdravniki bodoèe matere opozarjajo, da bi se predvsem v teh zaèetnih trenutkih svojega blagoslovljenega stanja zelo trudili, da ne bi zboleli in ne zdravili moènih drog, ki bi lahko vodile do trajne ¹kode za bodoèega otroka. Vendar pa je znano, da je rezultat stavbe 9 mesecev te¾aven, hladno in hladno, ¹e posebej v èasu solsticija in ¹e vedno zaradi velikih hormonskih sprememb v ¾enskem sistemu, je te¾ko odstraniti.

Prviè, ne panièarite, ko opazite, da se med noseènostjo prehladi. Pri majhnem mrazu se bo moja mama zelo uèinkovito obna¹ala, zdravni¹ki poseg ni potreben. Vedno bodite pozorni na to, da je sprejemanje sredstev v prvih ¹tirih mesecih, ki ga ¾elite, izredno neprimerno. V tej obliki je vredno zaupati v stare, dobre poti za mraz na¹ih babic. Èaj z limono, medom in malinovim sokom ter èebulo in èesnov sirup (kljub dejstvu, da je zelo slab ne bo ¹kodoval plodu in nam bo pomagal, mraz pa bo minil v enem tednu.

Po drugi strani pa je treba med noseènostjo nabrati veliko veè kot med mrazom pred noseènostjo. Ker, èe se lahko lahki mraz in izcedek iz nosu med noseènostjo zdravita z babièinimi metodami, bo seveda s pljuènico (ki nam je zelo podobna, ko je na¹a moè bistveno zmanj¹ana zaradi spremenjenega stanja in hormonov te¾je.

Po drugi strani pa, èe imate v èasu noseènosti kataralni izcedek iz nosu, je dobro zdravilo za inhaliranje iz vode z okusom domaèe soli ali kapljic ¾elodca, mete, kamilice ali sivke. Pogosto podrvljam nos, tako da ne izpu¹èam izpusta v grlo in ne zavr¾em uporabljenih tkiv. Prav tako lahko dobite kapljice za nos, ki ote¾ijo nos, vendar bo bolj koristno, da se opremite s tistimi iz otro¹kih ¹tudij, ker so veliko bolj obèutljive. Preprièajte se, da jih ne zdru¾ite veè kot 3 dni.