Rezalniki za zelenjavo mandolina

Èasi so nepreklicno potekali, na primer, pri zdrobljenem zelju v predmetu siliranja, ki je bil narejen s pomoèjo no¾a. Nova razlièica je bila hitro izbolj¹ana z roènim rezalnikom. Drobilnik za zelje se uporablja za izrezovanje ogromne kolièine zelja. Gre za zelo univerzalno napravo, katere glavna naloga je drobljenje zelja, po uporabi dodatne opreme pa jo lahko uporabijo izjemni ljudje, npr.

Rezalnik zelja za elektrièno zelje se lahko uporablja tudi v gostinskih obratih, restavracijah in gospodinjstvih. ©e posebej, da vsako leto obstaja dru¾bena zavest o pravilni prehrani. Zelo pogosto ¾enske izpolnjujejo pogoje za uporabo vegetarijanske prehrane ne samo iz etiènega, ampak tudi iz zdravja.V obdobju, ko jemo veliko zelenjave in izdelkov, je potreben pripravljen rezalnik. Znanstveno je dokazano, da je bogatej¹i konec, bolj stane meso in odlièni izdelki, kot so zelje, druga zelenjava in sadje. Prisotni rezultati so odlièni v sestavi vitaminov, kot so vitamin I, C, B. E. Veè vlaken, ki pospe¹ujejo presnovo, ki se zmanj¹uje telesne te¾e, in nato spodbuja huj¹anje. V tej igri zelenjava gre k najmanj kaloriènim ¾ivilskim proizvodom, kar pomeni, da si lahko tudi huj¹a ¾enska privo¹èi polno zelenjavno moko. Szatkownica pospe¹eno napreduje, da bi pripravila celo veliko ¹tevilo te zelenjave, npr. V primeru naèrtovanega nabiranja zelja. Tak¹en stroj zelo lepo in enakomerno gleda na rezine zelja, kar je odlièen razred izdelka. Drobilnik zelja je izdelan iz kovinskega telesa, motorja, jermenskega prenosnika, ki poganja gred. Na gredi je podan delovni podstavek, ki je razporejen v pet no¾ev s spiralnim rezalnim robom. Vse to zagotavlja stalen in optimalen rezalni kot. Nad gumbom je polnilni lijak. In pod ¹èitom je ¾leb, po katerem se zdrobi zdrobljeno zelje. Igra, ta rezalnik je znaèilna visoka odpornost, saj je zgrajena v vsote iz navadne nerjaveèe. V okvirju je èitljiv, poleg tega pa se lahko prilagodi posameznim predmetom s ¹tevilnimi dodatki.