Rudarske naravne nesrece 2014

Rudarstvo na domačem območju je najboljše na svetu, in kljub temu, da so metanov premog najvarnejši. Varnost je bila narejena z uporabo različnih tehnologij in zaščite, s čimer smo zmanjšali možnost vžiga ali eksplozije metana.

http://si.healthymode.eu/librecoin-navidezna-valuta/

Da bi se izognili eksploziji metana, zmanjšamo dejavnike, ki ga poganjajo, kar lahko omejimo z uporabo ustreznih naprav. V primeru rudnika ali stene ali prednika obstaja želja po pridobivanju električne energije za žetev in transportne transporterje. Danes, zaradi iskrenja poškodovanih kablov, nastane električni oblok na vžig in eksplozijo metana. Zato se v vseh električnih napravah uporablja zaščita pred eksplozijami. Zahvaljujoč taki kombinirani zaščiti v vseh napravah in organizacijah zmanjšamo prodor električnega potenciala v center metana, tako da v primeru okvare ne bo prišlo do tragedije. Rudniki električarjev, ki delujejo na delih rudnika, so posebej usposobljeni na področju zaščite pred eksplozijami in ognjevarnosti, tako da lahko zase varno opravljam tudi domače poslovanje. Vsak električar, enkrat v petih letih, mora sodelovati pri takšnem usposabljanju, kar bo imelo za posledico izpit, zaradi katerega se bodo njegove informacije osvežile in spoznale najnovejše predpise in sloge plamensko odpornih in eksplozijsko varnih lastnosti.Zaščita pred eksplozijo in ognjevarnost sta pomembna dejavnika, ki se uporabljata na vseh rudnikih, kar zmanjšuje nevarnost eksplozije metana.