Uporablja se diagnostiena naprava za ravnanje s senzorji tpms

Kaj je kolposkop?

Kolposkop je vedno bolj dostopna diagnostièna naprava, ki se uporablja pri ginekolo¹kih pregledih. To je specializirano orodje, ki zaradi kombinacije visokih razredov optiènega sistema s specifièno koaksialno osvetlitvijo omogoèa temeljit pregled intimnih delov ¾enskih teles, izpostavljenih nevarnim boleznim. S kolposkopom lahko dobite do 400x poveèavo slike.

Kolposkop in njegova uporaba

Kolposkop se ukvarja s kolposkopijo, to je s pregledom povr¹ine materniènega vratu skupaj s kanalom ter vagino in vulvo v projektu, da bi odkrili spremembe, ki so jih lahko dali o predkliniènih oblikah raka materniènega vratu. Poroèali so, da je natanènost diagnoze, ki jo je pripravil kolposkop, od 79 do skoraj 97% glede na vrsto.

Kako deluje kolposkopski pregled?

Kolposkopija je neboleè pregled, ko se bolnik odzove na ginekolo¹ki stol. Na samem zaèetku pregleda zdravnik za pacienta doloèi poseben ogledni spekulum, ki omogoèa vizualizacijo vaginalnega dela materniènega vratu. Po pritrditvi se v vagino odpre spekulum s prozornimi stenami, s pomoèjo katerega gleda na steno vagine in velikost materniènega vratu ob pravilni poveèavi pod visoko svetlobo. Kolposkop s pomoèjo kamere vam omogoèa, da vpi¹ete vpra¹anje in ga pogledate na posebnem zaslonu, kot tudi shranite in dajte pacientu ter uporabite pripravo medicinske dokumentacije in diagnoze.