Varnost pri delu 6 2004

Tudi v devetnajstem stoletju je praksa v velikih tovarnah nosila s seboj nevarnost izgube ¾ivljenja. Ljudje, ki so bili prikraj¹ani za ugodne pogoje delovanja in vsakodnevno pridobivajo lakote, so se borili za akcijo s tem, da so trdo delali, na primer v ¾agi. 21. stoletje je prineslo velike spremembe v vrstnem redu zdravljenja delavca in ¹e vedno varnost na delovnem mestu.

https://ecuproduct.com/si/green-barley-plus-edinstven-naravni-pripomocek-za-hujsanje/

Res je, da obstajajo podjetja, ki za besedo ¹e vedno nimajo ustreznih besed, vendar morda niso institucije, ki uporabljajo les, premog ali gradbene proizvode. Z prahom zraka, na primer s pra¹kastimi barvami, lahko pride do eksplozije in stika z ognjem. Zato podjetja, ki jih ogro¾ajo te vrste nevarnosti, uporabljajo napredne sisteme za odsesavanje prahu atex, ki vkljuèujejo ventilatorje in filtre, ki skupaj z informacijami o atexu ustvarjajo odsesavanje prahu. Uporabljeni filtri se lahko uporabijo enkrat ali veèkrat, odvisno od potreb posameznega podjetja. Mehanizem delovanja raèuna na diafragmo, ki se prebija skozi eksplozijo finih delcev. Posledica tak¹ne obdelave bo raztopina eksplozivnih plinov v ozraèje, ki bo prepreèila po¹kodbe filtra, kot tudi druge nepredvidene nesreèe. Drugi element, v katerem se lahko opremijo sistemi za ekstrakcijo prahu, je sistem za ga¹enje s iskro ali ga¹enje po¾ara z ogljikovim dioksidom. V obliki atex instalacij obstajajo tudi posebne kljuèavnice, ki se uporabljajo za popolno odstranitev prahu, ki se nabere v filtru. Ventili so ognjevarni, poleg tega pa se med eksplozijo ne razpoèijo zaradi pritiska. Vsak zavestni lastnik podjetja, v katerem lahko vnetljiv cvetni prah nosi v zraku, mora vlagati v ustrezne oblike prezraèevanja in filtrirne opreme. Tak¹no vedenje bo govorilo o odgovornosti in celo predvidevanju. Zato je znano, da je veliko ceneje varovati nesreèe kot stro¹ke, ki so povezani z mo¾nostjo s svojimi cilji.