Znanje tehniene angle eine

Tolmaèenje je prevod, ki pomaga pri komunikaciji med dvema sogovornikoma, ki ne govorita v tem jeziku. Tolmaèenje poteka redno, kar pomeni, da nimate èasa za preverjanje besed v slovarju ali razmi¹ljanje o smiselnosti izjave. Moramo biti zelo osredotoèeni in refleksivni, tako da je prevajanje smiselno in ne izgubi pomena, ki ga ¾eli posredovati sogovornik.

Najveèji je prevod konference, ki se nana¹a na uradne govore. Pogosto se uradna sreèanja usposabljajo v veè jezikih - v zvezi s jezikom, ki ga govorijo govorci in poslu¹alci, ali v katerih dr¾avah konèa oddajanje v ¾ivo.

Tolmaèenje v Stolici je primerno za simultano usposabljanje - ali se redno predvajajo, konsekutivno tolmaèenje - s prevajanjem ¹teje, dokler govornik ne konèa svoje pozornosti in mu ga dajo na voljo posebni posnetki, ¹epetani prevodi - ko govori za enega ljudje sedijo poleg nje. Obstajajo tudi sodni govori. Med njimi se dokument trenutno usposablja v sodni dvorani, kar pomeni, da je stanje zaprise¾enega prevajalca koristno. Pogosto prevajalec pomaga izbrani osebi med potovanjem v tujino, kjer potekajo poslovna / pogajalska sreèanja in je potreben prevod.

Veèina tolmaèev v zdru¾enju obstaja v zdru¾enjih, ki ne poveèujejo le presti¾a, temveè ponujajo tudi izobra¾evalne produkte ali navedejo vede, v katerih lahko izbolj¹ate svoje kvalifikacije. Uradne komisije, Zdru¾eni narodi, Sodi¹èe Evropskih skupnosti, Parlament in Evropska komisija bodo z veseljem pomagali. Preprièani so, da ¾enske, ki opravljajo prevode, zagotavljajo visoko stopnjo prevajanja in natanènosti.